23 januari 2020

Leveringsproblemen BCG-blaasspoelingen

Misschien heeft u via uw behandelend arts of uit de media gehoord over het te kort aan BCG-blaasspoelingen. Deze spoeling moet u krijgen vanwege uw niet-spier-invasief blaastumor. Helaas hebben de leveranciers die op de Nederlandse markt actief zijn (Lamepro, BCG-Medac en MSD, Oncotice) problemen met de productie van BCG-blaasspoelingen. Om toch  zo veel mogelijk patiënten te kunnen behandelen hebben we besloten om de dosis van de BCG spoelingen te verlagen naar 1/3. Dit geeft een iets verhoogd risico dat de tumor terugkomt, maar heeft geen effect op kans van verergering van de ziekte of overleving1.  Dit is conform de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Het is van belang dat patiënten die net zijn gestart met de 6 maal wekelijkse BCG spoeling deze ook afmaken. Hierdoor kan het voorkomen dat u, wanneer u nog moet gaan starten met de therapie, u langer moet wachten voordat we daadwerkelijk met de BCG-spoelingen gaan beginnen.

We begrijpen dat dit ongemak met zich meebrengt. Helaas zijn wij ook afhankelijk van onze leveranciers. We doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te behandelen en hopen dat het leverings te kort niet lang gaat duren. Echter op dit moment hebben we geen enkel zicht hoe de ontwikkelingen in de toekomst zullen verlopen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de poli Urologie: 043-3877400.