Dr. E.A.E. Francisca

Uroloog

Korte omschrijving

Dr. Francisca is tevens chef de Polikliniek en gespecialiseerd in Endo-Urologie

Aandachtsgebieden

  • Algemene Urologie
  • Endo-Urologie (stenen)
  • Laparoscopische Urologie

Contact

Voor vragen m.b.t. zorg: Polikliniek Urologie 043-3877400

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Mevr. S. Habets 043-3877262

Curriculum Vitae

Elmer Francisca is in 1967 geboren te Curaçao en is sinds 2007 Uroloog. Voor zijn opleiding heeft hij promotie onderzoek gedaan aan de St Radboud ziekenhuis te Nijmegen en is gepromoveerd tot Doctor in de Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met het Proefschrift getiteld: Evaluation of Transurethral Microwave Thermotherapy for Benign Prostatic Enlargement (Promotor: Prof. Dr. F.M.J. Debruyne)

Na zijn urologie-opleiding in Heerlen en Maastricht heeft hij eerst 1 jaar gewerkt als Chef de Clinique op de afdeling urologie in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond.

Sinds juni 2008 is hij als staflid werkzaam op de afdeling Urologie van het Maastricht UMC. Naast de algemene urologie heeft vooral de Endo-Urologie en de Oncologische Urologie zijn bijzondere interesse.

Hij is tevens Chef de Clinique van de afdeling en is de contact persoon van de afdeling met de OK.