Specialisten

Polikliniek medewerkers

Mevr. M. Kleijnen - van 't Hullenaar, hoofdverpleegkundige

Mevr. E. Wellens-Dreessen, 1e administratief medewerkster

Mevr. K. Luyten, verpleegkundige

Dhr. R. Hamers, verpleegkundige

Mevr. J. Kars-Geraerts, verpleegkundige

Mevr. S. Geurts-Strauven, verpleegkundige

Mevr. S. Meessen, verpleegkundige

Mevr. P. Bloem-Lens, verpleegkundige PccM

Mevr. B. Hambeukers, verpleegkundige PccM

Mevr. M. Paulissen, doktersassistente

Mevr. E. Kerkhofs, administratief medewerkster