Drs. D.M.J. Vrijens

Staflid, functionele urologie

Daisy Vrijens is geboren en getogen Maastrichtse en ze is sinds 2010 uroloog. Na haar opleiding urologie heeft ze in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen en een korte periode in het MUMC gewerkt. Daarna volgde een baan als uroloog in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en nu is ze sinds februari 2013 staflid in Maastricht. Haar voornaamste aandachtsgebied is de `functionele urologie`: incontinentie, overactieve-blaasklachten, urineweginfecties etc. Ze is een van de urologen in het Pelvic Care Centrum Maastricht, een multidisciplinair bekkenbodemcentrum waar specialisten (urologen, gyneacologen, chirurgen, fysiotherapeuten, maag-darm-leverartsen, sexuologen en psychiaters) samen met verpleegkundigen  (complexe) problemen in het bekkenbodemgebied proberen op te lossen.  Naast de algemene urologie zijn haar andere aandachtsgebieden vruchtbaarheid bij de man en kinderurologie. Op dit moment is ze bezig met promotieonderzoek naar overactieve blaasklachten.

Publicaties

Contact:

Voor vragen m.b.t. zorg: Polikliniek Urologie 043-3877400

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Mevr. S. Habets 043-3877262