Oncologische Urologie

Nierkanker

1.     Nierkanker

Op deze website treft u algemene informatie aan over nierkanker. Omdat de behandeling steeds meer op maat (gepersonaliseerd) gegeven wordt, is het onmogelijk alle afwegingen hier in detail te bespreken. Het is echter wel belangrijk dat u zelf goed begrijpt wat er aan de hand is. Vraag daarom uw behandelteam om uitleg als het u nog niet helemaal duidelijk is. Neem de tijd om tot een goed besluit te komen en vraag desnoods een nieuw gesprek aan. Voor het omgaan met deze ziekte is het belangrijk dat u alles goed begrepen heeft, dat het behandelplan samen met u is opgesteld en dat u daar ook volledig achter kunt staan. Wij zijn er om u te helpen bij het vaststellen van het beste behandelplan.
We spreken van kanker als er een ongeremde groei is van cellen die niets aantrekken van signalen die ons lichaam afgeven om te stoppen met groeien. Er zijn verschillende vormen van nierkanker. De meest voorkomende tumor van de nier bij volwassenen is het niercelcarcinoom (90-95% van de gevallen). De informatie die u hier leest gaat over deze tumor.  
Dagelijks gaan er liters bloed door de nier om de afvalstoffen die ons lichaam produceert via de urine te laten verwijderen. Iedereen heeft 2 nieren die zich achter de buikholte bevinden. Het heeft een boonvormige structuur en is ongeveer 12 cm groot.

 Ligging van de nieren

Nierkanker geeft in het beginstadium vrijwel geen klachten. Doordat er steeds vaker een echo of ander beeldvormend onderzoek wordt verricht wordt de tumor steeds vaker per toeval ontdekt. Dit geldt in ongeveer 35-50% van de gevallen.

 Symptomen kunnen zijn:

 • bloed in de urine (meestal zonder pijn)
 • voelbare zwelling in de buik
 • pijn in de nierstreek/zij

 De tumor kan ook stoffen aanmaken waarop u lichaam reageert:

 • nachtzweten
 • onverklaarbaar gewichtsverlies
 • moeheidsklachten
 • verlies van eetlust
 • aanhoudende koorts
 • gevoel van lusteloosheid

 Nierkanker kan via de lymfeklieren en of bloed uitzaaiingen geven naar onder andere de lymfeklieren, longen, lever, bot en hersenen.

 Goedaardige aandoeningen

Omdat een goedaardige tumor zich kan voordoen als kanker is het vooraf niet altijd mogelijk vast te stellen wat de precieze aard van de aandoening is. Hierdoor kan het voorkomen dat de nier of een deel van de nier wordt verwijderd en er achteraf sprake blijkt te zijn van een goedaardige aandoening. Meestal betreft het hier een Oncocytoom. Een andere voorkomende goedaardige afwijking is het Angiomyolipoom. Dit is een goedaardige zwelling bestaande uit vet met veel bloedvaten hierin.

 2.     Goede voorbereiding van het gesprek met de arts  

Een bezoek aan het ziekenhuis bij verdenking of bewezen kanker is spannend. Neem bij voorkeur een familielid of goede vriend(in) mee. Twee horen immers meer dan een. Schrijf uw vragen op en zorg dat u een schriftje bij de hand heeft om notities te maken. Vragen die bijvoorbeeld relevant kunnen zijn:  

 • Wat heeft het onderzoek nu precies aangetoond? Vraag eventueel een kopie van het verslag van patholoog of radioloog. Vraag de arts een schets te maken van het probleem.
 • Moet er nog verder onderzoek plaatsvinden, en wat is het doel daarvan?
 • Welke behandelingen worden er voorgesteld, in welke volgorde en op welke termijn? Zijn er alternatieve behandelopties? Welke zijn dat dan? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties?
 • Wat is het doel van de antitumor behandeling? Curatief (doel is genezing) of palliatief (doel is levensverlenging en klachtvermindering)?
 • Welke ondersteunende behandelingen zijn er mogelijk om de klachten te verminderen (Bijvoorbeeld medicijnen tegen pijn of misselijkheid, bestraling van pijnlijke bothaarden, begeleiding door psycholoog of maatschappelijk werker, fysiotherapie, etc.)

 Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u en met het hele team welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Welke onderzoeken en welke behandelingen worden toegepast, hangt onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.

 3.     Extra informatie

 Diagnostiek (algemene informatie, geen details)

Wanneer de uroloog vermoedt dat er sprake is van nierkanker zal er aanvullend onderzoek plaatsvinden. De volgende onderzoeken of een combinatie ervan zullen worden verricht. U behandelend arts zal u vertellen welke er gedaan gaan worden.

 • bloed en urineonderzoek
 • echografie
 • CT-scan
 • MRI-scan
 • nierbiopt

 Mocht er een sterke verdenking bestaan op nierkanker dan wordt er een longfoto gemaakt om te kijken of er geen uitzaaiingen zijn. Bij verdenking of uitsluiten van uitzaaiingen naar de botten kan er een botscan worden gemaakt.

Bij een niertumor wordt niet altijd een nierbiopt verricht. U krijgt meestal wel een nierbiopt (hierbij wordt middels echo of CT scan onder lokale verdoving een stukje tumorweefsel verwijderd) als:

 • de aard van de tumor niet geheel duidelijk is.
 • op verschillende plaatsen uitzaaiingen zijn gevonden en in eerste instantie de niertumor niet wordt verwijderd.
 • er onderscheidt gemaakt dient te worden of de tumor als 1ste in de nier is ontstaan of dat het mogelijk een uitzaaiing naar de nier betreft.
 • het operatief verwijderen van de niertumor niet mogelijk is.

 Tijdens de diagnostiekfase komt informatie beschikbaar over:

 • klinische stadium van de ziekte: de grootte van de tumor, aan- of afwezigheid van uitzaaiingen.

 Behandeling

 Het behandelplan hangt af van de volgende gegevens:

 • leeftijd van de patiënt
 • grote en lokalisatie van de niertumor
 • wel of geen uitzaaiingen
 • lichamelijke conditie van de patiënt
 • nierfunctie/ restfunctie na eventuele behandeling

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u tijdens het multidisciplinair overleg. Het is onmogelijk om alle afwegingen hier in detail te bespreken. Daarnaast kan uw situatie afwijken van de hieronder geschetste behandeling.

 Curatief (met oog op genezing)

 Actief volgen

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kleinere niertumoren op oudere leeftijd niet altijd levensbedreigend zijn. Doordat er steeds vaker röntgenonderzoek wordt verricht zien we meer kleine tumoren in de nier. Afhankelijk van leeftijd, lichamelijke conditie van de patiënt en wensen van de patiënt kan worden besloten om de tumor niet direct te behandelen maar actief de tumor  te vervolgen middels röntgenonderzoek. Mocht de tumor in de loop van de tijd veranderen dan kan er in een later stadium als nog worden besloten om in te grijpen.

 Operatie

Wanneer de conditie van de patiënt het toelaat is opereren de gouden standaard bij de behandeling van niertumoren. Indien mogelijk wordt er altijd getracht om niersparend te opereren. Dat wil zeggen dat alleen de tumor wordt verwijderd om zo veel mogelijk rest nierweefsel te behouden. Het kan zijn dat de tumor hiervoor te groot is of op een plaats zit dat het technisch niet mogelijk is om alleen de tumor te verwijderen. In deze gevallen zal de gehele nier worden verwijderd.

Er zijn verschillende operatietechnieken om aan uw nier te worden geopereerd. Dit kan door middel van de kijkbuisoperatie, Da Vinci operatie robot of open chirurgie. Bij de kijkbuisoperatie als Da Vinci robot vindt de operatie aan de nier via kleine sneetjes in de buik plaats.

  Verwijdering van een gedeelte van de nier

Cryotherapie/ Radio Frequency Ablation

Bij tumoren kleiner dan 4 cm kan men in sommige centra  Deze behandeling wordt gedaan indien operatie niet mogelijk is of als er een noodzaak is om zo niersparend mogelijk te behandelen. Tijdens deze ingreep worden er of wel via röntgenonderzoek rechtstreeks via de huid naalden in de tumor gebracht dan wel via een kijkbuisoperatie naalden in de tumor gebracht. Dit gebeurd onder verdoving. Via deze naalden wordt door bevriezing (Cryotherapie) of door opwarming (Radio Frequency Ablation, RFA) de tumorcellen vernietigd.

 

Palliatief (genezing is niet meer mogelijk, behandeling is gericht op kwaliteit en levensverlenging)

Wanneer er uitzaaiingen zitten in verschillende organen is in opzet genezende behandeling niet meer mogelijk.

 Operatie

Er zijn situaties waarbij we toch opereren ondanks dat genezing niet meer mogelijk is. Te weten:

 • om klachten van doorgroei naar de organen rond de tumor te verhelpen
 • u vaak en veel bloed plast. In sommige gevallen worden alleen de bloedvaten naar de nier dicht gemaakt. Dit kan ook  door de radioloog worden gedaan middels een kleine snee in de lies waardoor toegang wordt verkregen naar de vaten.
 • om er voor te zorgen dat de palliatieve behandeling met systeemtherapie mogelijk beter aanslaat.

 Bestraling

Bestraling wordt ook wel radiotherapie genoemd. Meestal gebeurd dit als u uitzaaiingen naar de hersenen of botten heeft. Doel is om pijn te bestrijden en klachten van de uitzaaiingen te verminderen. Meestal is een korte serie bestralingen genoeg.

 Systeem therapie

Bij uitgezaaide nierkanker gebruiken we,  in tegenstelling tot veel andere uitgezaaide kwaadaardige tumoren, geen chemotherapie. Nierkankercellen is namelijk vrij ongevoelig voor chemotherapie. Voor de behandeling van uitgezaaide nierkanker gebruiken we angiogeneseremmers, celcyclus-remmende medicijnen en immunotherapie.

 Angiogeneseremmers

Deze medicijnen zorgen ervoor dat de vorming van  nieuwe bloedvaten, die nodig zijn om de kanker te laten groeien, worden geremd. Bloedvaten zijn nodig voor het aanleveren van zuurstof en bouwstoffen naar de cel en voor het afvoeren van afvalstoffen. Zonder bloed toe- en afvoer kunnen cellen niet groeien. Omdat niertumoren uit goed doorbloed weefsel bestaan is nierkanker hier goed mee te behandelen.

Voorbeelden van angiogeneseremmers zijn:

 • sunitinib
 • bevacizumab
 • sorafenib
 • pazopanib

 Celcyclus-remmende medicijnen

Deze medicijnen hebben effect op de processen in de cel. Ze kunnen ervoor zorgen dat de cellen van de tumor niet meer groeien, delen of dat de cellen dood gaan. Dit remt de tumorgroei. De tumor verdwijnt meestal niet helemaal.

Voorbeelden van celcyclus-remmende medicijnen zijn:

 • everolimus
 • temsirolimus

 Mogelijke bijwerkingen van angiogeneseremmers/celcyclus-remmende medicijnen

 • buikpijn/ diarree
 • bloedarmoede, te kort aan witte bloedlichaampjes (kwetsbaarder voor infecties), te kort aan bloedplaatjes (kwetsbaarder voor bloedingen)
 • gewichtsafname
 • hand-voetsyndroom: pijnlijke, rode en gezwollen handen en voeten die kunnen tintelen of doof aanvoelen. Soms gepaard met schilvering van de huid
 • misselijkheid/ braken
 • vermoeidheid

 Immunotherapie

Dit medicijn zorgt er voor dat het afweersysteem wordt gestimuleerd om kankercellen aan te vallen. Hiermee worden de uitzaaiingen teruggedrongen. Maar een klein deel van de patiënten leeft ook langer dankzij de immunotherapie. Om dit medicijn te krijgen moet u in goede lichamelijke conditie zijn. Interferon-alfa is een medicijn dat hiervoor wordt gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen

 • griepachtige verschijnselen
 • koorts
 • misselijkheid/ braken/ diaree
 • vermoeidheid
 • slapeloosheid

 Erfelijkheid en nierkanker

Bij ongeveer 2% van de mensen die nierkanker hebben is de ziekte ontstaan door een erfelijke aanleg. Er zijn verschillende zeldzame erfelijke aandoeningen waarbij een niercelcarcinoom kan ontstaan:

 • de ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL)
 • het Hereditair (erfelijk) Papillair Niercelcarcinoom
 • Bird-Hogg-Dube syndroom (BHD)
 • Wilms tumor (vorm van kinderkanker. Voor meer informatie vindt u onder aan de pagina een link naar de VOKK en de SKION)

De ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL) is een zeldzame erfelijke ziekte. Bij VHL kunnen verschillende gezwellen ontstaan op meerdere plaatsen in het lichaam, bijvoorbeeld niercelcarcinoom.

Het erfelijk papillair niercelcarcinoom uit zich alleen in de vorm van niercelkanker.

BHD is een zeldzame erfelijke aandoening. Mensen met BHD hebben vooral last van goedaardige huidafwijkingen: bobbeltjes op het gezicht, de hals en het bovenste deel van de romp. Bij BHD kunnen verschillende typen goedaardige en kwaadaardige niertumoren ontstaan, waaronder niercelcarcinoom.

Personen met een erfelijke niertumor syndroom moeten jaarlijks gecontroleerd  worden.

 Cijfers en feiten

In Nederland is het aantal nieuwe gevallen van patiënten met nierkanker van 1990 tot 2013 toegenomen.  In 1990 bedroeg het aantal nieuwe gevallen 1304 en in 2013 2440.  Deze stijging komt onder andere door het toegenomen gebruik van röntgendiagnostiek en vergrijzing van de bevolking.   De ziekte komt vaker bij mannen voor dan vrouwen. Gedurende deze periode is de kans op overleving van niertumoren met ongeveer 10% toegenomen. Helaas sterven er jaarlijks zo’n 1000 patiënten aan de gevolgen van nierkanker. 

 Nuttige websites

https://www.allesoverurologie.nl/mannen/nierkanker

https://www.kanker.nl/bibliotheek/nierkanker/wat-is/343-nierkanker

https://www.kanker.nl/organisaties/vereniging-waterloop

 

 

Blaaskanker

In Nederland is het aantal blaaskankerpatiënten de afgelopen jaren toegenomen.  In 2000 waren er ongeveer 2300, terwijl er in 2011 iets meer dan 3000 met spier-invasieve blaaskanker werden gediagnostiseerd. De ziekte komt vaker bij mannen voor dan vrouwen. Bij mannen staat blaaskanker op de 6de plaats als meest voorkomende kwaadaardigheid. De ziekte komt ongeveer vier maal vaker bij mannen als bij vrouwen voor. Echter omdat de vrouwen meer zijn gaan roken is ook daar een toename te zien.  De meeste blaaskankerpatiënten zijn tussen de 70 en 79 jaar. Het aantal blaaskankerpatiënten van 80 jaar en ouder is zelfs bijna verdubbeld. De overleving hangt af van het stadium van de kanker. Het stadium wil zeggen hoe groot de tumor is en/of de ziekte zich heeft uitgebreid buiten de blaas. Jaarlijks sterven er ongeveer bijna 1200 patiënten aan deze ziekte.

Wat is blaaskanker

We spreken van kanker als er een ongeremde groei is van cellen die niets aantrekken van signalen die ons lichaam afgeven om te stoppen met groeien. Bij blaaskanker spreken we over niet-spier-invasieve en spierinvasieve kwaadaardige tumor. Wanneer de blaaskanker in de spier groeit kan het uitzaaien via de lymfeklieren naar de onderbuik (bekken) of via de bloedbaan naar andere organen zoals long en lever. Bij ruim 90% van de patiënten ontstaat de tumor vanuit het slijmvlies van de blaaswand. Als de tumor zich alleen in het slijmvliesweefsel bevindt, noemen we het niet-spierinvasief. Wanneer een niet-spierinvasief groeiende tumor niet op tijd wordt onderkent dan wel agressief van aard is, zal deze op den duur doorgroeien naar de blaasspier. Dan ontstaat een spierinvasieve blaaskanker.

Symptomen

Blaaskanker geeft in het beginstadium vrijwel geen klachten. Daardoor is het vaak lastig om de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen.

Symptomen kunnen zijn:

 • Bloed in de urine (meestal zonder pijn)
 • Pijn bij het plassen
 • Vaak kleine beetjes moeten plassen

Onderzoek en diagnose

Wanneer de uroloog vermoedt dat er sprake is van blaaskanker zal hij of zij in de blaas en andere delen van de urinewegen uitgebreid onderzoeken. De binnenkant van de blaas wordt middels een kijkonderzoek (cystoscopie) bekeken. Middels een dun slangetje waarop een camera zit in uw blaas kijken. Het beeld wordt dan weergegeven op schermen zodat u ook kunt meekijken. (folder cystoscopie). Als de uroloog een tumor in de blaas vindt, zal deze operatief moeten worden verwijderd. (folder trans urethrale resectie genoemd, TURT) Dit wordt gedaan om te kijken hoe diep de tumor in de blaaswand groeit, wel of niet spierinvasief. Als de tumor in de blaasspier groeit zullen aanvullende röntgen onderzoeken plaats moeten vinden om te kijken of er geen uitzaaiingen zijn. Het kan enige tijd duren voordat u alle noodzakelijke onderzoeken heeft gehad om de uitgebreidheid van uw ziekte vast te stellen. Deze onzekere tijden brengen natuurlijk veel vragen met zich mee. We proberen deze periode zo kort mogelijk te houden.

Afbeelding onderzoekskamer MUMC+Wanneer er bij u blaaskanker wordt geconstateerd wilt u natuurlijk een goed team achter u hebben staan die weten waarover ze praten. Het MUMC bestaat uit een heel behandelteam van urologen, radiotherapeuten, radiologen, medisch oncologen, psychologen en oncologisch verpleegkundigen, die wekelijks bij elkaar komen om voor u de beste therapie in te stellen. Uiteraard in samenspraak met u.

 

Behandeling

1. Niet spierinvasieve blaastumor:
Nadat een niet spierinvasieve blaastumor is vastgesteld doormiddel van een transurethrale resectie is er een aanzienlijk risico (60-70%) dat de tumor terugkeert. In een aantal gevallen zal de ingreep opnieuw gedaan moeten worden om er zeker van te zijn dat het om een niet spierinvasieve tumor gaat. Het risico op het terugkeren van de tumor hangt af van de grootte van de tumor, het aantal tumoren in de blaas en de mate van kwaadaardigheid. Daarom zal na de ingreep op gezette tijden in de blaas worden gekeken doormiddel van een cystoscopie om er zeker van te zijn dat er geen nieuwe tumor in de blaas is ontstaan. Om het risico van het terugkeren van blaastumoren te verminderen wordt in bepaalde gevallen blaasspoelingen gegeven. Afhankelijk van de agressiviteit van de tumor  wordt een van de blaasspoelingen (folder blaasspoelingen) gekozen.

Er worden twee soorten gegeven:

 • Cytostatica: deze remt de celdeling en dood de kankercellen
 • BCG-spoelingen: stimuleren de afweerreactie tegen kankercellen

 2. Spierinvasieve blaastumor:
In dit geval is de transurethrale resectie niet afdoende en moet er gekeken worden of er geen uitzaaiingen zijn. Indien dit niet het geval is zijn operatie en bestraling de behandelopties. Tegenwoordig krijgen patiënten steeds vaker chemotherapie voor hun ingreep. Het idee is dat mogelijke microscopische (niet met het blote oog te zien, ook niet op röntgenfoto’s) uitzaaiingen worden aangepakt zodat dit de overlevingskans vergroot. Bij een niet uitgezaaide spierinvasief groeiende blaastumor heeft een operatieve behandeling de voorkeur. (folder blaasoperatie) Tijdens de operatie zal de blaas worden verwijderd. Bij de man meestal ook de prostaat en bij de vrouw meestal ook de baarmoeder.  Daarna zal de urine of via een kunstmatige uitgang (stoma) dan wel een nieuwe blaas (gemaakt van darm) het lichaam verlaten.

3. Uitgezaaide blaastumor:
In deze gevallen is de therapie met name gericht op de bestrijding van de uitzaaiingen. Dit gebeurd door middel van chemotherapie. Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celdeling remmende medicijnen. Er zijn verschillende soorten chemotherapie. Omdat we nauw samen werken binnen ons oncologisch team bieden we ook hiervoor een behandeling op maat volgens de nieuwste inzichten. Kortom uw zorg heeft onze aandacht!

Nuttige websites

http://www.allesoverurologie.nl/mannen/blaaskanker

http://www.kwf.nl/kanker/kwf-en-blaaskanker/Pages/default.aspx

https://www.kanker.nl/organisaties/vereniging-waterloop

http://www.stomavereniging.nl/Een-stoma-krijgen/Urinestoma-en-neoblaas/Urinestoma

http://www.kanker.nl/

 

 

 

Prostaatkanker

Prostaatkanker

Home › Urologie › Prostaatkanker

In Nederland wordt jaarlijks bij ruim 11.000 patiënten de diagnose prostaatkanker vastgesteld. Het is de 5de meest voorkomende tumor van Nederland. Met de vergrijzing en het ouder worden van de patiënt zal dit aantal naar verwachting verder gaan stijgen. Prostaatkanker wordt het meeste vastgesteld bij mensen tussen de 60 en 80 jaar. Jaarlijks sterven er ongeveer 2500 patiënten aan deze ziekte.

Wat is prostaatkanker

Vanaf het 30ste levensjaar wordt bij de meeste mannen de prostaat groter. In de meerderheid van de gevallen betreft dit een goedaardige vergroting. Echter bij een aantal mannen ontwikkeld zich in de klierbuizen van de prostaat kwaadaardige afwijkingen.  We spreken van kanker als er een ongeremde groei is van cellen die niets aantrekken van signalen die ons lichaam afgeven om te stoppen met groeien. Prostaatkanker zaait meestal pas uit in een laat stadium van de ziekte. Het kan uitzaaien via de lymfeklieren naar de onderbuik (bekken) of via de bloedbaan naar de botten. Soms zaait het uit naar de lever of longen.

Onderzoek en diagnose

In Nederland vindt er nog geen screening plaats naar prostaatkanker zoals borstkanker en baarmoederhalskanker screening bij vrouwen. Meestal wordt het per toeval ontdekt doordat de huisarts bij een check-up of bij een medische screening het PSA wordt geprikt. Het PSA (prostaat specifiek antigeen) wordt alleen in de prostaat geproduceerd. Indien een prostaat ontstoken, vergroot is of prostaatkanker bevat zal een deel van het PSA naar de bloedbaan lekken en een verhoogde waarde geven in het bloed. Gelukkig betekend een verhoogd PSA niet automatisch dat u kanker heeft. Wel is het raadzaam dit verder te laten onderzoeken door de uroloog. De uroloog zal dan via uw anus voelen naar de prostaat en wanneer er een verdenking is op prostaatkanker zullen er via echografie prostaatbiopten worden genomen voor weefselonderzoek. In ons ziekenhuis bestaat er ook de mogelijkheid om MRI-ECHO geleide biopten te nemen. Omdat MRI de beste beeldvormende techniek is om prostaatkanker in de prostaat van te stellen kunnen we deze afbeeldingen gebruiken tijdens het nemen van prostaatbiopten.

Wanneer er bij u prostaatkanker wordt geconstateerd wilt u natuurlijk een goed team achter u hebben staan die weten waarover ze praten. Het MUMC bestaat uit een heel behandelteam van urologen, radiotherapeuten, radiologen, medisch oncologen, psychologen en oncologisch verpleegkundigen, die wekelijks bij elkaar komen om voor u de beste therapie in te stellen. Uiteraard in samenspraak met u. Prostaatkankerzorg is immers maatwerk en elke patiënt is anders.

Behandeling

Een groot deel van de mannen met prostaatkanker komt in aanmerking voor een behandeling die in opzet genezend is. In overleg met uw arts kan er worden gekozen voor actief volgen, een operatie of bestraling. In ons oncologisch centrum hebben we ruime ervaring met alle verschillende behandelopties. Of u nu kiest voor uitwendige dan wel inwendige bestraling of een operatie. De operaties vinden met de Da Vinci robot plaats. Door verdere centralisatie, zal de ingreep in het Prostaatkanker Centrum Zuid plaatsvinden. Een deskundige uroloog van het MUMC+ is onderdeel van het behandelteam. Omdat we al jaren ervaring hebben en een groot oncologisch centrum zijn kunnen we samen met u de zorg op maat leveren. In ons ziekenhuis hebben we ruime ervaring met de Da Vinci robotoperatie en inwendige radiotherapie. De ervaring van de Da Vinci robotoperatie wordt meegenomen naar het Prostaatkanker Centrum Zuid (www.prostaatkankercentrumzuid.nl). Daar opereren we met een team van deskundige Da Vinci operateurs. Door elkaar te blijven evalueren zal de zorg steeds beter worden.

Prostaatkankercentrum Zuid is een samenwerkingsverband tussen vijf ziekenhuizen met als doel de kwaliteit van de behandeling te optimaliseren. De deelnemende ziekenhuizen zijn lid van Oncozon, een overkoepelend oncologisch samenwerkingsverband in de regio Zuid-Oost-Brabant en Limburg. Op dit moment doen MUMC (Maastricht), Zuyderland (Heerlen/Sittard), Elkerliek (Helmond), Laurentius (Roermond) en VieCuri (Venlo/venray) mee in het prostaatkankercentrum. Door de toenemende complexiteit van de prostaatkankerzorg is superspecialisatie, en daarmee samenwerking, nodig om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Voor patiënten bij wie uitzaaiingen zijn vastgesteld of een te slechte conditie hebben om genezend te worden behandeld, is hormoontherapie de eerste keuze. In de afgelopen jaren zijn er naast hormonale therapieën veel  nieuwe middelen tegen prostaatkanker op de markt gekomen. Omdat we nauw samen werken binnen ons oncologisch team bieden we ook hiervoor een behandeling op maat volgens de nieuwste inzichten. Kortom uw zorg heeft onze aandacht!

Nuttige websites

http://www.allesoverurologie.nl/mannen/prostaatkanker

http://www.kwf.nl/kanker/prostaatkanker/Pages/default.aspx

http://www.prostaatkankerstichting.nl/

http://www.toonhermanshuis.nl

http://websiteprostaatkanker.nl/

http://www.kanker.nl/

http://www.oncoline.nl

http://www.voedingenkankerinfo.nl

 

 

DaVinci Robot

Kijkoperaties met de Da Vinci Robot

Wat zijn kijkoperaties?

Operateur achter de Da Vinci RobotTegenwoordig worden er steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van een kijkoperatie. Dit houdt in dat er via kleine sneetjes in de huid speciale instrumenten in het lichaam worden gebracht waarmee een operatie kan worden uitgevoerd. Door ook een camera via zo’n sneetje naar binnen te brengen kan men het operatiegebied zien en tonen op verschillende beeldschermen. In het Academisch Ziekenhuis Maastricht (MUMC+) werd tot 2018 de prostaatoperatie verricht met de Da Vinci Robot. De Da Vinci Robot is een operatierobot die niet zelfstandig handelt, maar die op afstand wordt aangestuurd door een chirurg. Vanwege verdere centralisatie van urologische zorg wordt sinds 2019 de ingreep in het Prostaatkanker Centrum Zuid uitgevoerd. (Locatie Zuyderland, Heerlen). Dit houdt in dat de diagnose en nazorg gewoon in het MUMC+ plaatsvindt, echter de ingreep wordt in het Prostaatkanker Centrum verricht. De operateur van het MUMC opereert in het Prostaatcentrum samen met een specialistisch team. www.prostaatkankercentrumzuid.nl

Werking Da Vinci Robot

De opererende specialist zit met zijn hoofd en handen in een console. Zijn vingers zijn via een computer verbonden met de instrumenten, die via buisjes in het lichaam zijn ingebracht. Door subtiele vingerbewegingen stuurt hij de instrumenten, waardoor hij u nog preciezer kan opereren. In tegenstelling tot ‘normale’ kijkoperaties beschikt de specialist over een driedimensioneel beeld dat is vergroot. Daarnaast zijn de moeizaam bereikbare plekken met de robot nog gemakkelijker te bereiken.

Voordelen

De voordelen van de Da Vinci Robot:  

 • vaak minder pijn.
 • verliezen minder bloed.
 • minder kans op complicaties (zoals wondinfectie, longontsteking en zwakte van de buikwand).
 • een fraaier cosmetisch effect.
 • herstellen sneller ivm de kleinere littekens, waardoor patiënten eerder naar huis kunnen.
 • Vanwege de dubbele console kunnen 2 chirurgen tegelijkertijd werken.
 • Chirurg kan de operatie in een meer ontspannene houding uitvoeren dan bij traditionele kijkoperatie.
 • Beter zicht met 3D-beeld.
 • Trillingsvrije bewegingen van de instrumenten.

Operatie

De Da Vinci Robot wordt in het Academisch Ziekenhuis gebruikt voor de verwijdering van de prostaat (radicale prostatectomie). 

 

 

 

Nuttige informatie voor kankerpatiënten

Home › Urologie › Nuttige info voor kankerpatienten

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de website kanker.nl

 

Het IKNL is er voor medisch professionals en onderzoekers in de oncologie en beheert daarnaast voor patiënten de website www.kanker.nl
 
Mocht u de website van het IKNL willen bezoeken deze is te vinden op: www.iknl.nl  

Lotgenotencontact, patiëntenverenigingen
Het IKNL kan u in contact brengen met andere patiënten, partners/familieleden of patiëntenorganisaties zodat u, in een individueel gesprek of in speciale gespreksgroepen, ervaringen uit kunt wisselen.

 

Kanker Wie Helpt

De Limburgse ziekenhuizen en zorginstellingen, waaronder ook MAASTRO clinic, hebben betrouwbare informatie voor u op een rijtje gezet. Een website met informatie op maat, met alle adressen voor behandeling en zorg bij kanker.

Website: www.kankerwiehelpt.nl

 

KWF Kankerbestrijding

Via de gratis hulp- en informatielijn kunt u vragen aan deskundigen stellen. Zij zijn op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur. bereikbaar op het gratis telefoonnummer: 0800 - 022 66 22 Ook is op bovenstaand telefoonnummer een gratis koffertje met een videoband, folders, brochures en adressen van landelijke verenigingen van kankerpatiënten te bestellen.

Website: www.kwfkankerbestrijding.nl

Toon Hermans Huizen

De Toon Hermans Huizen (THH) zijn inloophuizen waar mensen met kanker, hun familie, vrienden en nabestaanden zonder afspraak terecht kunnen. De activiteiten zijn er op gericht om mensen te helpen zo goed mogelijk te leven en om te kunnen gaan met kanker. THH willen een steun zijn, een ontmoetingsplaats en een wegwijzer. MAASTRO clinic heeft folders beschikbaar met de actuele activiteiten van de Toon Hermanshuizen.  

Toon Hermans Huis Maastricht
Sint Servaasklooster 33 6211 TE Maastricht
Telefoon: 043 - 326 10 00
E-mail: communicatie@toonhermanshuis.nl(link sends e-mail)
Website: www.toonhermanshuismaastricht.nl

Toon Hermans Huis Parkstad
Wilhelminaplein 24 (in het centrum)
6411 KW Heerlen
Telefoon: 045 - 542 77 88
E-mail: info@toonhermanshuisparkstad.nl(link sends e-mail)
Website: www.toonhermanshuisparkstad.nl


Toon Hermans Huis Sittard
Paardestraat 31 6131 HB Sittard
Telefoon: 046 - 451 64 74
E-mail: admthhs@12move.nl(link sends e-mail)
Website: www.toonhermanshuissittard.nl

Toon Hermans Huis Venlo
Nieuwstraat 41a 5911 JC Venlo
Telefoon: 077 - 321 14 33
E-mail: info@toonhermanshuisvenlo.nl(link sends e-mail)
Website: www.toonhermanshuisvenlo.nl

 

Toon Hermans Huis Weert

Graaf Jacobstraat 1 6001 XA Weert

Telefoon: 0495 – 541444

E-mail: info@toonhermanshuisweert.nl(link sends e-mail)

Website: www.toonhermanshuisweert.nl

Sluit de enquête