Prof. dr. Ph.E.V.A. Van Kerrebroeck

Staflid, Functionele urologie

Philip Van Kerrebroeck werd in 1953 in Leuven te België geboren. Na het verkrijgen van zijn basisartsexamen aan de Universiteit van Leuven in 1978 vervolgde hij zijn chirurgische opleiding in België en Nederland. Sinds 1984 is hij geregistreerd als uroloog en promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Nijmegen. Vanaf die tijd is hij ook Fellow of the European Board of Urology.

Hij is professor in de Urologie aan de Universiteit van Maastricht en was van 1997 tot 2012 hoofd van de afdeling Urologie van het MUMC+.  Hij heeft geruime tijd ervaring en interesse in de behandeling van neurogeen blaaslijden en verschillende vormen van functionele klachten van de lagere urinewegen. Naast zijn vele klinische ervaring heeft en vericht hij veel onderzoek naar de elektrische stimulatie van patiënten met neurogeen blaaslijden en ontwikkeld hij nieuwe therapieën in de neuro-urologie.

Publicaties

Contact:

Voor vragen m.b.t. zorg: Polikliniek Urologie 043-3877400

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Mevr. S. Habets 043-3877262